کد مقاله : 29822        مسیر مقاله در نقشه سایت : , خانواده , قانون در خانواده

راهنمای درخواست تاسیس شرکت حمل و نقل مسافر داخلی


راهنمای درخواست تاسیس شرکت حمل و نقل مسافر داخلی

شرایط درخواست کننده :

‏1- در اختیار داشتن تعداد مشخص وسائط نقلیه مسافربری به صورت ملکی یا استیجاری (مطابق با درجه بندی شهرهای مورد تقاضا)‏
‏2- در اختیار داشتن میزان مشخص زمین محصور شده، تاسیسات استاندارد به عنوان پایانه به صورت ملکی یا استیجاری (در مناطقی که پایانه عمومی مسافربری وجود دارد و دارای غرفه‌های خالی نیز هست متقاضیان برای فعالیت آن محل مستقر خواهند شد.)
دارا بودن شرایط لازم برای تصدی مدیریت عامل شرکت از حیث سوابق حمل و نقل و میزان تحصیلات.‏

محل مراجعه :

بنا به درخواست متقاضی از لحاظ محل جغرافیایی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مربوط، پاسخگوست و در مورد پایانه‌های چهارگانه تهران (شرق، جنوب، غرب، اسلام‌شهر) از طریق اداره کل حمل و نقل مسافر اقدام می‌شود.‏

محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایت

تهران:‏
‏1. دفاتر امور حمل و نقل مسافر مستقر در پایانه‌های شرق،غرب،جنوب،اسلامشهر
‏2. اداره کل حمل و نقل مسافر، به نشانی: خیابان طالقانی ،شماره 169/1
استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مربوط (قسمت مسافربری)‏

راهنمای درخواست مجوز تاسیس شرکت مسافربری بین المللی
شرایط درخواست کننده

‏1. معرفی مدیرعامل با شرایط زیر:‏
‏1-1. ایرانی الاصل و مقیم ایران بودن
‏2-1. تاهل
‏3-1. تدین و عاملیت به احکام اسلام
‏4-1. نداشتن سوء پیشینه
‏5-1. سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
‏6-1. انجام خدمت سربازی یا داشتن برگ معافیت دائم
‏7-1. داشتن حداقل 30 و حداکثر 55 سال در زمان انتخاب
‏8-1. داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ترجیحا در رشته های فنی، مدیریت، اقتصاد
‏9-1. داشتن حداقل یک سال تجربه مفید در امور مدیریت حمل و نقل که به یکی از راههای زیر احراز خواهد شد:‏
الف) تایید سازمان یا وزارتخانه مربوط برای سابقه کار دولتی
ب) تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه
ج) روزنامه رسمی کشور
‏10-1. عدم اشتغال به کار در سازمانها و مراکز دولتی یا وابسته به دولت و نیز عدم اشتغال به کار مشابه در سایر شرکتها
‏2. سپردن تعهد رسمی برای انجام موارد زیر:‏
‏1-2. ارائه تعهد رسمی از طرف هیئت موسس مبنی بر ثبت شرکت حداکثر ظرف مدت 15 روز
‏2-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه ثبت شرکت عینا بنا بر مدارک مورد تایید وزارت راه و ترابری (واحد مربوط) صورت گیرد.‏
3-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه پس از ثبت شرکت یک نسخه کامل از مدارک ثبتی و آگهی تاسیس را که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به وزارت راه و ترابری (واحد مربوط) تحویل دهد.‏
‏4-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر اینکه پس از انجام تشریفات ثبت شرکت ظرف مدت تعیین شده توسط وزارت راه و ترابری شروع به ساختمان یا تاسیس و تجهیز پایانه براساس طرح تصویب‌شده کند و پس از تکمیل و تجهیز آن، آمادگی خود را برای شروع بهره برداری، کتبا به وزارت راه و ترابری (واحد مربوط ) اعلام کند.‏
‏5-2. ارائه تعهد رسمی مبنی براینکه در شهرهایی که پایانه عمومی مسافربری وجود دارد شرکت مسافربری موظف است در صورت فعالیت در محدود شهر، فعالیت‌های خود را در پایانه شهر متمرکز کند.‏
‏6-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر قبول و اجرای کلیه دستورالعمل‌های صادره در زمینه ترابری بین‌المللی جاده ای از سوی وزارت راه و ترابری و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوط و ارائه اطلاعات لازم بنا به درخواست وزارت مذکور
‏7-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر تامین تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز در مدتی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام خواهد شد (در شهرهایی که فاقد پایانه است).‏
‏8-2. ارائه تعهد رسمی مبنی بر کسب نظر موافق معاونت حمل و نقل جاده ای (واحد مربوط) در زمینه تغییرات شرکت قبل از ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها
‏3. ارائه اسناد مربوط به پنج دستگاه اتوبوس ملکی به نام هر یک از اعضای شرکت در شرف تاسیس (مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، سهامداران)‏
‏4. ارائه تعهد رسمی مبنی بر ارسال اسناد پنج دستگاه اتوبوس استیجاری به نام شرکت بعد از ثبت شرکت
‏5. ارسال دو نسخه پیش‌نویس اساسنامه
‏6. ارسال دو نسخه پیش نویس شرکت‌نامه (بجر شرکت‌های سهامی عام و خاص)‏
‏7. ارسال دونسخه پیش نویس اظهارنامه که متضمن تاییدیه اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر انتخاب نام مناسب ایرانی و غیر مشابه باشد.‏
‏8. ارسال دو نسخه اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس مبنی بر انتصاب مدیر عامل و معرفی امضاهای مجاز

تذکر :

‏1. موضوع شرکت باید منحصرا (مسافربری بین المللی جاده‌ای) باشد.‏
‏3. برای تعیین نام شرکت باید قبلا مراتب با واحد صدور مجوز هماهنگ شود.‏
‏4. اتوبوس اعزامی به مقاصد واقع در خارج از کشور باید دارای شرایط زیر باشد:‏
‏1-3. از نوع سوپر یا دولوکس و مجهز به رادیو، بخاری، بوفه، یخچال و کولر باشد.‏
‏2-3. بیش از ده سال از ساخت آن نگذشته باشد.‏
‏3-3. دارای برگه معاینه فنی (تطبیق کارت مشخصات خودرو با وضعیت ظاهری) و همچنین بیمه‌نامه شخص ثالث و بیمه نامه بین المللی معتبر باشد.‏
‏4-3. دارای پروانه خروج موقت باشد.‏
‏5-3. نام و نشانه شرکت در طرفین بدنه آن به فارسی و لاتین ثبت شده باشد.‏
‏6-3. نکاتی را که باید مسافران از آنها مطلع باشند و توسط وزارت راه و ترابری تعیین می‌شود در لوحه ای در برابر دید مسافران در اتوبوس نصب گردد.‏
‏7-3. جعبه کمک‌های اولیه در داخل اتوبوس تعبیه شده باشد.‏
‏8. در صوت تغییر نشانی و شماره تلفن مراتب را سریعا به اطلاع برساند.‏
‏9. اعضای هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشند:‏
‏1-9. ایرانی الاصل و مقیم ایران بودن
‏2-9. تدین و عاملیت به احکام اسلام
‏3-9. نداشتن سوء پیشینه
‏4-9. سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
‏5-9. انجام خدمت سربازی یا داشتن کارت معافیت دائم از خدمت
10. ارائه اسناد معتبر محل کار
‏11. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مدیرعامل واعضای هیئت مدیره باید ظرف مدت 10 روز برای تنظیم فرم حضور در ایران با 2 قطعه عکس به انضمام تصویر و اصل شناسنامه به معاونت حمل و نقل جاده ای واحد مربوط مراجعه کنند.‏
‏12. پس ا زتکمیل پرونده و مورد تایید قرار گرفتن دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 90036 به نام تسهیلات بانک ملی ایران شعبه وصال تهران نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.‏
‏13. پس از تحقق مفاد تعهدات بندهای 4-2 و 3 و ارائه مدارک ثبتی و تطبیق آن با پیش نویس تایید شده قبلی، با صدور مجوز فعالیت شرکت موافقت خواهد شد.‏

محل مراجعه :

تهران: دبیرخانه دفتر ترانزیت امور بین الملل، واقع در خیابان طالقانی، رو به روی شرکت نفت، طبقه سوم
استان‌ها و شهرستان‌ها: همچون مورد قبل است.‏
محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایت
تهران:‏
‏1. معاون دفتر ترانزیت و امور بین الملل،2. طبقه چهارم
‏3. مدیر کل دفتر ترانزیت و امور بین الملل،4. طبقه چهارم
استان‌ها و شهرستان‌ها: همچون مورد قبل است.‏
راهنمای درخواست مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی کالا

شرایط درخواست کننده

‏1. معرفی مدیرعامل با شرایط زیر:‏
‏1-1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
‏2-1. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
‏3-1. نداشتن سوء پیشینه
‏4-1. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
‏5-1. انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت وظیفه
‏6-1. داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
‏7-1. داشتن حداقل 25 سال تمام
‏8-1. داشتن 5 سال سابقه کار در زمینه حمل و نقل بین المللی که به یکی از راههای زیر احراز خواهد شد:‏
الف) تایید سازمان یا وزارتخانه مربوط برای سابقه کار دولتی
ب) تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه
ج) روزنامه رسمی کشور
یا: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با دو سال سابقه کار
یا: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های تخصصی حمل و نقل ، مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد وترافیک ، بدون سابقه کار
‏9-1. داشتن گواهی گذراندن دوره مدیریت حمل و نقل بین المللی
‏10-1. عدم اشتغال در شغل در سایر شرکتها (توضیح اینکه مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللی نمی تواند در سایر شرکتها در سمت مدیر عامل باشد.)‏
‏2. سپردن تعهد رسمی برای انجام موارد زیر:‏
‏1-2. عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
‏2-2. نوشتن نام شرکت در دو طرف وسیله نقلیه شرکت
3-2. انتخاب نام فارسی – ایرانی و غیر مشابه با نام دیگر شرکتهای حمل و نقل ‏(برای جلوگیری از دوباره‌کاری در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکتها هماهنگ شود، سپس در اداره ثبت شرکتها ذخیره گردد.)‏
‏4-2. ارسال یک نسخه کامل از مدارک ثبتی و آگهی تاسیس شرکت که به تایید اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رسیده باشد ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت.‏
‏5-2. تعهد رسمی هیئت موسس و مدیر عامل منتخب مبنی بر ارسال آمار فعالیت شرکت هر شش ماه یک بار (پایان ماههای شهریور و اسفند)‏
‏6-2. تعهد رسمی هیئت موسس مبنی بر اجرای کلیه دستورالعملهای صادره از طرف سازمان حمل و نقل.‏
‏7-2. تعهد رسمی هیئت موسس مبنی بر اینکه هرگونه تغییرات در شرکت قبل از اعلام به اداره ثبت شرکتها با اطلاع و کسب نظر قبلی از سازمان حمل ونقل (واحد مربوط) انجام پذیرد.‏
‏8-2. تعهد رسمی از طرف هیئت موسس مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در هیچ یک از ادارات و موسسات دولتی شاغل نیستند.‏
‏3. ارسال سه نسخه اساسنامه‏
‏4. ارسال سه نسخه اظهارنامه
‏5. ارسال سه نسخه شرکتنامه
‏6. ارسال سه نسخه اولین صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب مدیرعامل و معرفی امضاهای مجاز و سایر تصمیمات متخذه
‏7. ارسال مشخصات شامل نشانی و نقشه دقیق محل سکونت فعلی مدیر عامل، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و شماره تلفن آنها (در صورت تغییر نشانی و شماره تلفن مراتب را سریعا به اطلاع برسانند). به انضمام تصویر کلیه صفحات شناسنامه اعضا.‏
‏8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و کارت پایان خدمت نظام وظیفه و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره.‏
‏9. ارائه اسناد رسمی دفتر کار (محل دفتر باید تجاری باشد.) و ارائه سند تلفن دفتر کار (با ذکر شماره تلفن) ضروری است.‏
تذکر : از کلیه اسناد و مدارک باید تصویر تهیه شود وبه مهر (کپی برابر اصل) مهر گردد.‏
‏10. پس از ارسال مدارک فوق، سهامدارن و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باید ظرف مدت 10 روز برای تنظیم فرم حضور در ایران با 2 قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.‏
‏11. پس از تکمل پرونده و مورد تایید قرار گرفتن دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 90036 به نام تسهیلات بانک ملی ایران شعبه وصال تهران نو، ‏با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.‏
‏12. پس از ارائه مدارک ثبتی و تطبیق آن با پیش نویس تایید شده قبلی با صدور ‏مجوز فعالیت شرکت موافقت خواهد شد.‏
محل مراجعه : همچون مورد قبل است.‏
محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایت همچون مورد قبل است.

برگرفته از : شبکه زنان کارآفرین